<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2041242488890113341\x26blogName\x3d!+%E2%99%A5+McflurryNA+%E2%99%A5+!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/\x26vt\x3d3859585049470526417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I ♥ YouTweet me

Kontest : Saya Suka Angry Birds
Saturday, September 17, 2011 // 8:26 PM // 2 cherry


hai semuaa .sekarang nak update pasal contest .
saya join contest yang menarik sangat !
hehekk .nak join ?


Syarat-Syarat Penyertaan :
- Ikut belog AthirahAinaa dan Hanan
- Dimestikan mempunyai belog dan jika tiada penyertaan tidak diterima
- Buat satu entri dekat belog awak bertajuk "Kontest : Saya Suka Angry Birds"
- Berikan sebab kenapa awak suka sangat burung itu
- Letakkan alamat belog kawan awak dan pastikan dia tahu
- Selesai membuat entri, letakkan alamat di komen ini atau komen Hanan
- Kontest ini serta-merta terbatal sekiranya kekurangan peserta
- Kontest ini bermula pada 17 September dan tarikh tamat diberitahu kemudian

Kay , sebab kenapa saya suka sangat burung itu ada lah kerana :


Ia comel .walaupun ia garang ,dah nama pun angry birds ,ia tetap comel
saya suka burung itu kerana jugak ,ia patung kegemaran saya .
saya suka ia punya mata ,mata yang menakutkan .itu sebab saya suka :)
burung itu ,pelbagai warna ,merah,kuning,hitam.game/permainan angry birds sangat bestt
!


itu sahaja lah sebab saya suka sangat dengan burung itu ^^
hek3 ..

Tag :

JOM JOIN RAMAI-RAMAI ^_^« OLD // NEW »