<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2041242488890113341\x26blogName\x3d!+%E2%99%A5+McflurryNA+%E2%99%A5+!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/\x26vt\x3d3859585049470526417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I ♥ YouTweet me

Contest Blog Menawan Kalbu by Askar Pink & Amalina
Tuesday, October 25, 2011 // 2:23 AM // 2 cherry


/Assalamualaikum\
alahaii.cantik banner contest kite kat atas ni? :)
pinkk lagi.psstt ~
btw.memang nak join contest ni pun.

Syarat-syarat Penyertaan :


 • Warganegara Malaysia.
 • Tidak kira jantina,tapi hanya LELAKI dan PEREMPUAN.
 • Letak tajuk contest : Contest Blog Menawan Kalbu by Askar Pink & Amalina
 • Tag sekurang-kurang 2 orang blogger dan pastikan dia tahu :)
 • Contest akan terbatal sekiranya kurang 20 penyertaan.

Hadiah :


 • 1st prize : RM30 topup (Maxis,Digi,Celcom)
 • 2rd prize : RM10 topup (Maxis,Digi,Celcom) * Kalau taknak topup,bank-in pun boleh tapi hanya BANK ISLAM sebab tu je bank yang ada kat kawasan rumah kami.haha.
 • Sagu Hati (2 pemenang) : Header,post footer,doodle or tab menu. (Based on you request).
Cara pemilihan pemenang :

 • Blog yang simple,dan tidak lambat loading.
 • Blog yang tidak mempunyai banyak widget-widget yang mengarut dan susunan widget yang kemas
 • Owner blog yang mesra dan ceria like we all.haha.
 • Header yang membuatkan kami boleh tertawan.
 • Blog yang kreatif design.

Well.itu sahaja nak update XD haha.tengok lah bahagian cara pemilihan pemenang.of course la.header saya buruk kan T^T.n owner blog dia tak mesra dan ceria cam orang lain :ppp ngehehe~

Thats all.Kdaa~

tag :« OLD // NEW »