<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2041242488890113341\x26blogName\x3d!+%E2%99%A5+McflurryNA+%E2%99%A5+!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://eyka4rever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/\x26vt\x3d4512026057862406865', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I ♥ YouTweet me

OHSEEEM Giveaway by Faqihah,Scha,Ain.
Friday, November 4, 2011 // 10:40 PM // 2 cherry

\Assalamualaikum/ hari ni nak join GA yang dianjurkan oleh siapa?baca sendiri lah banner atas nii kay ? :P HAHA.jahat tak saya? =.= taknak cakap banyak-2 tau hari ini.pendek sahaja entry ari ni.

Syarat-syarat :
  • Mesti ada blog dan warganegara Malaysia 
  • Wajib follow blog Faqihah,Ain dan Scha untuk mengetahui perkembangan dari semasa ke semasa
  • Hanya Lelaki dan Perempuan SAHAJA :>
  • Buat satu entry bertajuk OHSEEEM Giveaway by Faqihah,Scha,Ain
  • Ikut suka korang nak buat entry panjang or pendek.Letak banner contest.Linkkan terus ke blog Faqihah (jika korang dari blog Kihah) atau Scha (jika korang dari blog Scha) atau Ain (jika korang dari blog Ain)
  • Dah buat entri?Okay.Kalau dah,copy link itu dan pastekan anda link tersebut di blog Faqihah (jika korang dari blog Kihah) atau Scha (jika korang dari blog Scha) atau Ain (jika korang dari blog Ain) di RUANGAN COMMENT.
  • Tag 1 orang atau LEBIH.Makesure mereka tahu ok :)
  • Disunatkan follow blog/like page sponsor di SINI.hehe.Sunat :)

Itu sahaja nak mengupdate.So.Kbyeee ~ Join lah ramai-2 kayy?

Tag :


Thats All.Kdaa~« OLD // NEW »