<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2041242488890113341\x26blogName\x3d!+%E2%99%A5+McflurryNA+%E2%99%A5+!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/\x26vt\x3d3859585049470526417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I ♥ YouTweet me

Baby Cute Contest
Wednesday, December 14, 2011 // 2:25 AM // 1 cherry


Assalamualaikum :)) Hihi.comel lorh baby dalam sarang telur tu :'3 haha.nak join nih ,nak tempek gambar anak saudara jer.takde adik yang masih bayi :D hihiw.


Syarat-syarat Penyertaan :

  • Terbuka kepada baby yang berumur dari 1 bulan ke 2 tahun.
  • Sila letakkan banner contest di sidebar blog anda dan entry anda.
  • Anda hendaklah menjadi follower blog BAJU BABY ATAS RAK.
  • Buat entry tentang contest ini dan link back ke entry ini.
  • Sertakan sekeping gambar sahaja dalam entry anda.
  • Terbuka kepada anak sendiri / anak saudara / adik anda.
  • Anda dikehendaki menwarwarkan hadiah yang bakal dimenangi dalam entry anda.
  • Sila nyatakan nama anda ,nama baby dan tarikh lahir baby.
  • Anda mesti TAG sekurang-kurangnya 4 orang untuk join contest ini.
  • Tinggalkan link entry anda di kotak komen.

Hadiah yang bakal dimenangi :

Pemenang Tempat Pertama (Owner Blog) :
jika pemenangnya lelaki ,
akan menerima SEHELAI T-SHIRT HATE HERO
jika pemenangnya perempuan ,
akan menerima SEHELAI DRESS + SEHELAI SHAWLPemenang Tempat Kedua (Owner Blog :

jika pemenangnya lelaki ,
akan menerima SEHELAI T-SHIRT BAND untuk peserta lelaki.
jika pemenangnya perempuan ,
akan menerima DUA HELAI SHAWL untuk peserta perempuan.
*pemenang hanya seorang*
*kalau perempuan dapat hadiah untuk perempuan ,dan sebaliknya..harap maklum*

Pemenang Tempat Pertama (baby) :
Akan menerima 2HELAI ROMPERS + 2PASANG BURSHA + 1PASANG TIGHT


Pemenang Tempat Kedua (baby) :

Akan menerima SEHELAI ROMPERS + 1PASANG BURSHA

Nama ibu : Nor Suriati ( kakak saya )
Nama : Mohd Ammar Annas
Tarikh Lahir Baby : 11 November 2010


DUE DATE
8 FEBRUARI 2012

tag :

« OLD // NEW »