<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2041242488890113341\x26blogName\x3d!+%E2%99%A5+McflurryNA+%E2%99%A5+!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eyka4rever.blogspot.com/\x26vt\x3d3859585049470526417', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
I ♥ YouTweet me

Hari Pertama
Wednesday, January 4, 2012 // 12:10 AM // 2 cherry


Haiii ;) okay.nak cerita pasal hari pertama di sekolah.okay ,bangun pagi pukul 6 ,mandi dan solat.terus pakai baju sekolah :) waaaa.bila tengok diri saya sendiri ,macam tak percaya saja saya sudah tingkatan dua.HAHA.makin tua weh aku ~ winkk

Secara jujur saya cakap ,err.rasa takut gila bila duduk dalam kelas tingkatan 2A ,cikgu-cikgu pun takut garang2 semuanya.muahaha.padahal tak pun ,erm.baik-baik jea saya tengok.

Dalam kelas ,saya duduk bersama kembar saya ,Ashikin :3 dan Insyirah .tiga meja semua.taktahu nak duduk dengan siapa dah.muehehe.kemudian ,hari ini tak belajar pun.hanya cikgu terang-terang pasal pelajaran jea.tak belajar sebab buku-buku ibu bapa baru bayar hari ini ,jadi ,esok kut baru dapat.entah lah -.- 

Okay-okay.saya tengok budak-budak tingkatan satu ,macam dah bukan tingkatan satu kut saya tengok budak perempuan.tinggi dari saya kut -.- okay.saya mengaku ,saya memey memang terpendek dalam kelas.kurang makan kalsium.bhahaha! langsung tak suka makan kalsium :3 

Sampai sini entri saya.malas nak cerita panjang-panjang.esok saya sambung entri hari kedua di sekolah pula okay? Kbai.Assalamualaikum <3

« OLD // NEW »